Se dig inte om, Uppsala konstmuseum, 2007


Se dig inte om, Uppsala konstmuseum, 2007

tillsammans med Anna Finney och Laura Fahlsten