Inrainbow


Inrainbow, Kumla fångvårdsanstalt; gestaltning utomhus vid entré, Kumla

material: laminerat glas, premark på asfalt

Statens konstråd

Inrainbow, Kumla fångvårdsanstalt, laminerat glas, premark på asfalt, 2010-2011,