Ett hav av ränder. En mur inom röd, Hagastaden, Stockholm, 2013


Ett hav av ränder. En mur inom röd, 2013

Tillfälligt konstverk, skyddsplank överdäckningen vid E4/E20 nya Solnabron

Stockholm konst

Material: bemålade fibercementskivor

 

Ett hav av ränder. En mur inom röd, 2013Tillfälligt konstverk, skyddsplank överdäckningen vid E4/E20 nya Solnabron Stockholm konstMaterial: bemålade fibercementskivor

Ett hav av ränder. En mur inom röd, Hagastaden, Stockholm, 2013